Saturday, April 12, 2008

Day year feeds [+drugi]

по идея на Misho wrote at 2:33am on March 2nd, 2007

Kratki razmishleniya sglobeni ot pogovorki:

En: Who sings, evil doesn't think... Who drinks - sings... Ergo, who drinks, evil doesn't think :)
Bg: Koito pee, zlo ne misli... Koito pie - pee... Sledovatelno, koito pie, zlo ne misli :)

En: Day year feeds
Bg: Den godina hrani

En: Smoke to him not be
Bg: Dim da go nyama (hehehe)

En: The hair smoothed
Bg: Kosuma zagladil

En: Like fart from undies
Bg: Kato prudnya iz gashti

No comments: