Saturday, April 12, 2008

Boiled-unboiled : Bрели-Hекипели [+drugi]

по идея на Svetoslav wrote at 7:26pm on March 1st, 2007

Ами просто не мога да не сложа тук една песен на биталсите от 1968. Текста гласи:
"from today I have got new pantaloons,
in my pocket they jingle drugs and bonbons"

на български превода е цензуриран заради комунистите:
"от днес вече имам нови панталонки
в джобчето ми дрънкат семки и бонбонки"

Svetoslav wrote at 7:23pm on March 1st, 2007

En: Devil on a donkey...
Bg: Diavol na magare

En: Boiled-unboiled
Bg: врели-некипели)

En: Drunk as a plank/batten
Bg: пиян като талпа

En: Drunk as a priest
Bg: пиян като поп

No comments: